• Отделение: ул. Карла Маркаса, 23 а тел.: (0412) 576-325