• Отделение: ул. Бірюкова, 9/1 тел.: (0412) 576-325