• Отделение N1: ул. Чапаева, 18 тел.: (0412) 576-325